İletişim Bilgileri
image
image

BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi)

  • Anasayfa
  • BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi)
image
image

BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi)

BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi)

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) kişilerin bilişsel süreçleri (olayları ve durumları algılama, anlamlandırma ve yorumlama) ile davranışlarını ele alan psikoterapi türüdür.

Bireyi rahatsız eden duyguların ve davranışların; öğrenme kuramları ve bilişsel ilkelerin ışığında, psikoterapiye entegre edilerek değiştirilmesi sürecidir.