İletişim Bilgileri

Hangi Hizmetleri Sağlıyoruz

image image
image
image
image
image
image
image

Bireysel Psikoterapi

İçinde yaşadığımız hayat her birimizi olumlu ve olumsuz yönüyle karşılar. Bireyler hayatlarını sürdürürken hem kendi özlerine doğru yolculuk yapmak hem de zorlu durumlarının üstesinden gelmek isteyebilir. Ruh sağlığı alanında uzmanlaşmış psikoterapistler bireylerin bu isteklerini gerçekleştirmelerinde destekleyici bir rol oynarlar.Terapiye kendi rızası ile gelen danışan ve psikolog; önceden ayarlanmış haftanın belirli gün ve saatlerinde bir araya gelerek psikoterapi sürecini başlatmış olurlar. Bireysel psikoterapiler; 45-50 dakika sürmekte, yüz yüze ya da online olarak gerçekleştirilmektedir.Bireysel psikoterapilerde; kaygı, depresyon, panik atak, travma, özgüven problemleri, stres yönetimi, öfke kontrolü, fobiler, yeme bozuklukları, ...

image image
image
image
image
image
image
image

Çift Terapisi

Birbirleri ile yakın ilişki kuran eşler zaman zaman çatışmalar, anlaşmazlıklar ve sıkıntılı dönemler yaşayabilirler. Bu gibi zorluklar çiftleri terapi sürecine yöneltebilir. Çift terapisinde; partnerler arasında yaşanan çatışmalar profesyonel bir ruh sağlığı uzmanı eşliğinde ele alınır, eşler arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı bir çerçeveye oturtulması amaç edinilir.Çift terapisinde; evlilik problemleri, ebeveynlik tutumları, boşanma, alkol ve madde kullanımı, yas, kayıp ve travmalar, duygusal istismar, ihmâl ve şiddet, aile yaşantısında değişiklikler, evlat edinme, ekonomik problemler, flört ilişkisi gibi durumlar üzerinde durulmaktadır. Çift terapileri 90 dakika sürmekte, yüz yüze ya da online olarak gerçekleştirilmektedi...

image image
image
image
image
image
image
image

Aile Danışmanlığı

Aileyi oluşturan bireyler arasında ilişki ve iletişim bazlı bazı problemler yaşanabilir. Bir aile üyesinin evlilik kararı alması ya da evden ayrılması, ailede ergen bir çocuğun ya da üvey bir bireyin bulunması, ailede sınava hazırlanan bir üyenin olması, yaşanan ekonomik krizler gibi nedenlerden dolayı aileler danışmanlık hizmeti alabilir.Aile danışmanlığı; ailenin bir ya da birden fazla üyesinin danışan olarak süreçte yer aldığı bir psikoterapi hizmetidir. Seanslar;uzman eşliğinde, 45-50 dakika sürmekte, yüz yüze ya da online olarak görüşmeler sağlanmaktadır....

image image
image
image
image
image
image
image

Çocuklara Yönelik Pedagojik Destek

Çocuklarını mutlu etme ve ihtiyaçlarını karşılama endeksli yaklaşan ebeveynler, onları yetiştirirken bazı zorlanmalar yaşayabilirler. Bakım veren ebeveynler çocuklarına daha sağlıklı yaklaşabilmek için bir uzman desteğine ihtiyaç duyabilirler. Çocuklarla çalışan bir ruh sağlığı uzmanından alınan pedagojikdestek ileebeveynler, çocuklarının psikolojik gelişimlerine uygun nasıl davranacaklarının bilgisini alabilirler.Ebeveynler ile çocuk merkezli yapılan görüşmeler 45-50 dakika sürmekte, yüz yüze ya da online olarak gerçekleştirilmektedir....

image image
image
image
image
image
image
image

Oyun Terapisi

Çocuğun samimi şekilde gerçekleştirdiği ve farkında olmadan kendisi hakkında bilgi verebildiği en iyi aktivite olan oyun, çocuğa yaklaşırken kullanmamız gereken bir teknik olarak oyun terapilerinde varlığını sürdürmektedir.Oyun terapisi; 2-12 yaş arasındaki çocuklarda uzman bir psikolog eşliğinde uygulanmaktadır. Görüşmeler 45-50 dakika sürmekte, yüz yüze ya da online olarak gerçekleştirilmektedir....

image image
image
image
image
image
image
image

Ergen Terapisi

Bireylerin çocukluktan henüz çıkmayıp yetişkin olma yolunda adım attıkları ilk dönem olarak bahsedebileceğimiz ergenlikte, zaman zaman aile içerisinde anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu dönemde kendisini anlaşılmamış hisseden ergen birey ile bakım veren ebeveynler arasında uzman desteği sağlıklı bir rol oynamaktadır.Bazı durumlarda ergen bireyin kendisi ile bazı durumlarda ise bakımveren ebeveynler ile yapılan terapötik görüşmeler aile içerisinde huzurun sağlanmasında etkili olmaktadır.Ergen terapisi; Bir ruh sağlığı uzmanı ile yürütülmekte olup, 45-50 dakika süren görüşmeler yüz yüze ya da online olarak gerçekleştirilmektedir....

image image
image
image
image
image
image
image

Grup Terapisi

Sayıları 8-15 kişi arasında değişen katılımcıların toplu olarak, bir ruh sağlığı uzmanı liderliğinde psikoterapi hizmeti alması olarak tanımlayabileceğimiz grup terapilerini çocuklar, ergenler ve yetişkin bireyler tercih edebilmektedir.Grup terapileri 90 dakika sürmekte olup, zaman ve maddi olarak katılımcılara ekonomik gelmesi sebebiyle son zamanlarda sıklıkla tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir....

image image
image
image
image
image
image
image

Dil ve Konuşma Terapisi

İnsanlar sosyal hayatlarında etrafındaki kişilerle doğrudan bir iletişim halindedir. Dilimizi doğru kullanabilmek iletişimimizin daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Bu durum sayesinde kişi kendisini ifade edebilmiş hissetmekte ve içinde bulunduğu toplumda daha rahat olmasını sağlamaktadır. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen bireyler, dil ve konuşma terapisine ihtiyaç duyabilmektedir.Terapiler; dil ve konuşma terapistleri eşliğinde gerçekleştirilmekte olup, seanslar 45-50 dakika sürmektedir.Konuşma sesi bozuklukları, artikülasyon bozuklukları, fonolojik bozukluklar, çocukluk çağı konuşma apraksisi, kekemelik, ikinci dil bozuklukları, ses bozuklukları, edinilmiş dil bozuklukları (afazi), motor konuşma bozuklukları, dizarti ve konuşma aprak...

image image
image
image
image
image
image
image

Online Terapi

Terapistin ve danışanın birtakım sebeplerden dolayı (fiziksel rahatsızlığın olması, bulaşıcı bir hastalığa sahip olunması, hava şartlarının imkan vermemesi v.b.) aynı ortamda bulunamaması durumunda dijital imkanlar kullanılarak psikoterapinin gerçekleştirilmesidir.Online terapilerde seans yapılan ortamda danışan ve terapistin haricinde kimsenin bulunmamasına, ortamın ses iletkenliğinin olmamasına olabildiğince dikkat edilir.Online terapilerde bireysel terapi ya da grup terapileri gerçekleştirilebilmektedir. ...

image image
image
image
image
image
image
image

EMDR Terapisi

EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme) TerapisiEMDR tekniği “Eye Movement Desensitization Reprocessing” kelimlerinin baş harflerinden oluşan ve Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırme ve Yeniden İşleme anlamında gelen bir terapi yöntemidir.Bireylerin; geçmişte yaşadıkları ve güncel hayatlarını etkileyen travmaları karşısında daha dayanıklı olmalarını sağlamak EMDR’de hedeflenmektedir....

image image
image
image
image
image
image
image

BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi)

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) kişilerin bilişsel süreçleri (olayları ve durumları algılama, anlamlandırma ve yorumlama) ile davranışlarını ele alan psikoterapi türüdür.Bireyi rahatsız eden duyguların ve davranışların; öğrenme kuramları ve bilişsel ilkelerin ışığında, psikoterapiye entegre edilerek değiştirilmesi sürecidir....

image image
image
image
image
image
image
image

HYT (HipnoMeditatif Yeniden İşlemleme Terapisi)

Travmatik olayların ya da olumsuz yaşam deneyimlerinin, bireyin üzerindeki etkisini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturan bütüncül yaklaşımlı bir psikoterapi tekniğidir.Hipno-Meditatif) Yeniden İşlemleme Terapisinde; çift yönlü uyarımlar uygulanılarak, bilinç ile bilinçaltının sürecin içinde birlikte olması sağlanılmaktadır....

image image
image
image
image
image
image
image

Kurumsal Danışmanlık

Pek çok alanda hizmet veren kurumlara yönelik söyleşi-seminer çalışmaları kurumumuz tarafından sağlanmaktadır. Bu programlarda; kurum çalışanlarının iyi olma halini sağlama, motivasyon arttırma, insan ilişkilerini geliştirme v.b. konular temel alınmaktadır. Kurum ile işbirliği içerisinde hareket edilerek ihtiyaca yönelik hizmet sunulmaktadır....

image image
image
image
image
image
image
image

Okul Öncesi Destek Programı

Anaokulu, kreş ve gündüz bakımevleri gibi okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti kurumumuz tarafından sağlanılmaktadır. Çalışmalarımız okul öncesi kurumlarında idari birime, öğretmenlere, öğrencilere ve ebeveynlere yönelik olmaktadır.Okul bülteni hazırlama, söyleşi-seminer programı düzenleme, grupla psikolojik danışma oturumları düzenleme, krizle baş etme toplantıları v.b. çalışmalarımız okul öncesi eğitim kurumunun ihtiyacına uygun olarak hazırlanmaktadır. ...

Blog

Panik Atak Nedir ?

Panik Atak Nedir ?

Panik Atak Nedir?Panik atak, ani ve düzenli olarak bir panik ya da korku hissinin etkisi altında kalınan bir anksiyete bozukluğudur. Hemen he...

Depresyon Nedir ?

Depresyon Nedir ?

Depresyon Nedir? Depresyon kalıcı bir üzüntü, karamsarlık, mutsuzluk, ilgi kaybı ve herhangi bir şeyden zevk alamama halidir. Psikolojik ...

Anksiyete Nedir ?

Anksiyete Nedir ?

Anksiyete nedir?Anksiyete ya da günlük dildeki ifadesiyle kaygı; kişiye rahatsızlık verecek ve bireyin varlığını tehlikeye atacak bir durum,...

Çocuk Eğitiminde Ebeveyn Olarak Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Çocuk Eğitiminde Ebeveyn Olarak Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Sevgili anne-babamız çocuklarımız bizim en kıymetlilerimizdir. Çocuklarımızla hoşça vakit geçirebilmek, bir şeyler paylaşabilmek, konuşa...

00+

MUTLU DANIŞAN

00+

OLUMLU GERİDÖNÜŞ

Sıkça Sorulan Sorular

Terapi seansları ne kadar sürüyor?

Seans sürelerimiz 50 dakikadır. Danışanın seansa haber vermeden geç kalması halinde; geç kalınan süre seans zamanından düşmektedir

Terapiye neden başlamalıyım?

Tek başınıza üstesinden gelmekte zorlandığınız durumlar yaşadığınızda, rutin yaşantınızda bozulmalar olduğunda, eskiden yapmaktan zevk aldığınız durumlar artık size keyif vermemeye başladığında, aile ve/veya çalışma hayatınızda sorunlar olduğunda, motivasyonunuz düştüğünde, yaşam doyumunuz azaldığında, kontrol edilemez öfke-kaygı v.b. durumlar yaşadığınızda terapi desteği alabilirsiniz. 

Seans ücretlendirmeleri nasıl?

Ofisimizde yapılan her görüşme seans hükmündedir. Seanslarımızın her biri için belirtilen ücretlendirme uygulanır. 

Seansa gelen yakınımız hakkında bilgi alabilir miyim?

Ofisimizde seanslarımızın, danışanlarımızın ve terapistlerimizin mahremiyetinin korunması temel kuralımızdır. Danışanımızın rızası olmadan seansta konuşulan bilgiler üçüncü bir kişiyle paylaşılmaz.

Seanslar ne sıklıkla yapılır?

Seanslarımız; danışanda var olan semptomun ağırlığı, danışanın ihtiyacı, danışanın seanslara gelebilme durumu v.b. faktörler baz alınarak psikolog tarafından yapılandırılır.

image